Tags: problem statement

All Categories (1-3 of 3)

 1. Natalie Walker

  Công ty in ấn quảng cáo tại Hà Nội cần đáp ứng các tiêu chí nào?Lựa chọn công ty in ấn quảng cáo tại Hà Nội là điều vô cùng quan trọng để đảm bảo chất lượng sản phẩm, hiệu quả quảng cáo và tiết...

  https://datacenterhub.org/members/12551

 2. Database for Structural Control and Monitoring Benchmark Problems

  05 Apr 2016 | Contributor(s):: Shirley Dyke, Anil Kumar Agrawal, Juan M Caicedo, Richard Christenson, Henri Gavin, Erik Johnson, Satish Nagarajaiah, Sriram Narasimhan, Bill Spencer

  Database for Structural Control and Monitoring Benchmark Problems

 3. NEES: Database for Structural Control and Monitoring Benchmark Problems

  04 Sep 2015 | | Contributor(s):: Shirley Dyke, Anil Kumar Agrawal, Juan M Caicedo, Richard Christenson, Henri Gavin, Erik Johnson, Satish Nagarajaiah, Sriram Narasimhan and Bill Spencer

  AuthorsThe authors of this database are Shirley Dyke (Purdue University), Anil Kumar Agrawal, Juan M Caicedo, Richard Christenson, Henri Gavin, Erik Johnson, Satish Nagarajaiah, Sriram Narasimhan and Bill Spencer. The database was published at NEEShub on December 05 2010 and has been reproduced...